RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS
AICINA SKOLAS ABSOLVENTUS ATBALSTĪT 
SAVU SKOLU PATEICĪBĀ UN LEPNUMĀ PAR
TAJĀ PAVADĪTO LAIKU, IEGŪTAJĀM ZINĪBĀM
UN NORĀDĒM DZĪVĒ...

 

Atbalsta fonds aicina absolventus:

 

  

  • Draudzīgā aicinājuma kustības ietvaros dāvāt līdzekļus ļoti nepieciešamās izziņu literatūras un sākumskolas skolniekiem piemērotās daiļliteratūras iegādei skolas bibliotēkai. vairāk...

 

  

 

 

 

 Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

 Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi (Draudzīgais aicinājums, Informācijas lete, vai cits...).