Projekts: koplietošanas printera/kopētāja nodrošināšana skolēnu darbu drukai un kopēšanai ūnijas ielas ēkā
Projekta realizācijas termiņš: 2017./2018.mācību gads
Nepieciešamais finansējums: 300 EUR (izejmateriāli) + jauna kopētāja iegāde
Pieejamais finansējums: 99 EUR
 

Esošās situācijas apraksts
Rīgas 64. vidusskolā katru mācību gadu tiek veikti kopēšanas un printēšanas darbi ļoti lielos apjomos. Ik mēnesi tik veiktas vidēji 50.000 – 60.000 lapu izdrukas. Patreiz skolas kopēšanas jaudas nodrošina divi lielie kopētāji skolotāju istabā, viens kopētājs direktora vietnieku kabinetā, pa galda kopētājam skolotāju istabā un bibliotēkā. Skolotāju istabā esošie lielie kopētāji tiek īrēti. Pārējie kopētāji ir skolas īpašums. Visi kopētāji ir sava morālā un tehniskā resursa vidus vai noslēguma posmā. Patreiz skolēniem nav iespēja skolā izdrukāt savus, piemēram, mājas darbus... 

Mērķis

Projekta mērķis nodrošināt drukas iekārtas izejmateriālu iegādi sniedzot iespēju skolēniem izdrukāt nepieciešamos darbus.

Projekta ieguvumi
Skolēni skolā varēs izdrukāt nepieciešamos darbus. Ja tiks saniegti atbilstoši finanšu piesaistes rādītāji - skola iegūs jaunu kopēšanas iekārtu, tādejādi uzlabojot skolotāju pieeju kopētāju resursiem, paārtinot nepieciešamo materiālu drukāšanu un pēcapstrādi.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiktu rūpīgāk izanalizēti patreizējie drukas un kopēšanas darbu procesi, veikta to analīce, un, iespējams, tiktu sniegti ierosinājumi efektivitātes uzlabojumiem.

Projekta izpildītāji
Projekta izpildē iesaistās skolas vadība, direktora vietnieki IT un saimniecības jomās, vecāki.

Projekta tāme
Patreiz aprēķinātais nepieciešamo izejmateriālu apjoms - ap 300,00 EUR 

Orientējošās izmaksas projekta attīstībai... :) 

Kopētājs A3, melnbaltais, piemēram,
TOSHIBA e-STUDIO 2508A
Komplekta cena ar mazo finišeri:                                                                              3780,00 EUR

IZEJMATERIĀLU IZMAKSAS

Nosaukums # Resurss (izdrukas/kopijas) # Cena ar PVN
Toneris T-3008E # 43.900 # 101,00EUR
Drums OD-4530 # 100.000 # 51,00EUR
Developeris D-5070 (iekļauts developera komplektā) # 100.000 # 62,00EUR
Developers komplekts DEVKIT-5008A # 100.000 # 178,38EUR
Fiksācijas komplekts FRKIT-3008A # 200.000 # 147,02EUR
Ievilcējrullīšu komplekts Roll-KIT-FC30-U # 80.000 # 14,70EUR
Automātiskā dokumentu padevēja remkomplekts DFKIT-3031 # 120.000 # 53,91EUR


Atpakaļ uz Projektu lapu

 

 

 Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

 Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi (Draudzīgais aicinājums vai cits...).