Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonda FINANSES


 

2017./2018. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonds dāvinājumos saņēmis 2004,00 EUR,
                             t.sk. "Draudzīgais aicinājums" - 10,11 EUR.
2017./2018. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonda izdevumi - 537,14 EUR, t.sk.:
- 119,37 EUR - drēbju pakaramie pleciņi "Dzērvenītei";
- 16,27 EUR - mērķa dāvinājuma drēbju pakaramo iegāde;
- 290,40 EUR - dalības maksa Junior Achievement aktivitātē;
- 25,00 EUR - balvas Volejbola turnīram;
- 24,56 EUR - mērķa dāvinājuma printera tonera iegādei;
- 56,00 EUR - izdevumi 1. septembra svinīgā pasākuma nodrošināšanai;
- 5,54 EUR - izdevumi bankas konta apkalpošanai.
No skolēnu vecākiem saņemto dāvinājumu summas atlikums 18.10.2017.: 3396,56 EUR.
No absolventiem saņemto dāvinājumu summas atlikums 18.10.2017.: 1627,11 EUR.

2016./2017. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonds dāvinājumos saņēma 4361,00 EUR, 
                               t.sk. "Draudzīgais aicinājums" - 85,28 EUR, absolventu dāvinājums - 900,00 EUR.
2016./2017. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonda izdevumi bija 4048,78 EUR, t.sk.:
- 70,00 EUR - "Izdzīvo un sadzīvo" pasākuma finansēšana;
- 463,23 EUR - izdevumi Gada Lielās Balvas pasākumam; 
- 394,20 EUR - Svētku zāles skaņas aprīkojums, t.sk. mikšerpults no absolventu dāvinājumu summas;
- 1231,51 EUR - zāliena sēklas, instrumentu noma, asfaltēšanas darbi un radošās aktivitātes Lielajai Talkai;
- 80,31 EUR - skolēnu sadraudzības pasākums;
- 20,18 EUR - basketbola sacensības 9.-12.klasēm;
- 300,00 EUR - sienas izbūves darbi;
- 15,39 EUR - skolas viktorīna 9.-12. klasēm;
- 22,55 EUR - Futbola turnīrs 9. - 12. kl. meitenēm;
- 23,47 EUR - Basketbola turnīrs 6. - 9. klasēm;
- 9,75 EUR - Žetonu vakara izdevumi; 
- 65,02 EUR - Aerobikas balles nodrošinājums;
- 13,49 EUR - balvas florbola turnīram; 
- 26,39 EUR - balvas volejbola turnīram;
- 71,05 EUR - par transportu skolēnu komandu dalībai sacensībās Daugavpilī;
- 544,70 EUR - Skolas fasādes plakāta izgatavošana un uzstādīšana;
- 240,79 EUR - dalības maksa Junior Achievement aktivitātē;
- 84,68 EUR - mērķa dāvinājuma printera iegāde;
- 146,91 EUR - izdevumi Skolotāju dienas pasākumam;
- 12,10 EUR - Atbalsta fonda interneta domeina uzturēšanas gada maksa;
- 73,63 EUR - izdevumi bankas konta apkalpošanai;
- 140,78 EUR - "Draudzīgā aicinājuma" grāmatu iegāde.
Projektam "Pirms 100 gadiem dzima valsts" piesaistīti 600,00 EUR.
VID iesniegtais 2016. gada pārskats

2015./2016. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonds dāvinājumos saņēma 3685,00 EUR, t.sk. "Draudzīgais aicinājums" - 101,00 EUR.
2015./2016. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonda izdevumi bija 1975,29 EUR, t.sk.:
- 235,95 EUR par transportu skolēnu komandu dalībai sacensībās Daugavpilī;
- 133,10 EUR par transportu uz R.Blaumaņa literārās prēmijas 11.konkursa noslēguma pasākumu Ērgļos; 
- 12,10 EUR Fonda WEB lapas domēna vārda apmaksa;
- 1553,15 EUR mikrofonu, statīvu un vadu iegāde Svētku zāles apskaņošanai;
- 427,65 EUR smiltis, melnzeme un atkritumu konteiners Lielajai Talkai 2016;
- 46,40 EUR - izdevumi bankas konta apkalpošanai.
Projektam "Pirms 100 gadiem dzima valsts" piesaistīti 5000,00 EUR. No tiem 2016. gada pavasara pasākumos iztērēti 2008,08 EUR.
Skolas 45-gades absolventu salidojumā dāvinājumos saņemts 6000,00 EUR. No tiem par telpu īri, videofilmēšana RLB namā, skolas sporta zāles apgaismojuma un grīdas seguma uzlabošanu, futbola laukuma līdzināšanu, kā arī par portatīvā tablo iegādi samaksāti 4993,89 EUR.
VID iesniegtais 2015. gada pārskats

2014./2015. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonds dāvinājumos saņēma 2065,73 EUR, t.sk. "Draudzīgais aicinājums" - 198,45 EUR.
2014./2015. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonda izdevumi bija 1589,48 EUR, t.sk.:
- 133,10 EUR par svētku dekoriem;
- 768,87 EUR par apskaņošanas aparatūru; 
- 292,32 EUR "Popielas" un "Gada balvas" pasākumi; 
- 149,91 EUR Lielās Talkas aktivitātes; 
- 39,71 EUR - izdevumi bankas konta apkalpošanai; 
- 198,45 EUR -"Draudzīgā aicinājuma" grāmatu iegāde.
VID iesniegtais 2014. gada pārskats

2013./2014. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonds dāvinājumos saņēma 2940,44 EUR.
2013./2014. m.g. Rīgas 64. vidusskolas atbalsta fonda izdevumi bija 4368,55 EUR, t.sk.:
- aktu zāles skatuves ietērps - 3166,93 EUR;
- ceļa izd. līdzfin. dalībai olimpiādē – 77,00 EUR;
- izdevumi Lielajai balvai - 850,00 EUR;
- izdevumi Lielajai talkai - 203,97 EUR;
- pasta un konta apkalp. izdevumi - 70,65 EUR.
VID iesniegtais 2013. gada pārskats

2012./2013. m.g. Rīgas 64. vidusskola, t.sk. Skolas atbalsta fonds, ziedojumos saņēma 2126,49 EUR.
VID iesniegtais 2012. gada pārskats
VID iesniegtais 2011. gada pārskats

ATSAUKSMES

"No sirds pateicamies par rasto iespēju apmaksāt autobusiņu.
Mūsu skolas 11to klašu komanda Latvijas kopvērtējumā ieguva 10.vietu, 10to klašu komanda 7.vietu.
Paldies"

Nora Heinrihsone, 20.11.2015. 

 

Vecāku sniegtā atbalsta diagramma klašu griezumā

Lai precīzāk un vispusīgāk atspoguļotu finanšu rezultātus, Atbalsta fonds veic dāvinājumos saņemto finanšu un materiālo līdzekļu uzskaiti skolēnu klašu griezumā.

Šeit pieejama aktuālākā atskaite 

 

Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi ("Draudzīgais aicinājums" vai cits...).