Rīgas 64. vidusskolas Skolas, skolēnu un vecāku padomju realizācijai apstiprinātie projekti:

Skolēnu darbu druka Ūnijas ielas ēkā

 

 

Skolēnu jaunrades aktivitātes

Skolas pasākumu atbalsts

Busa dizainēšana


 Realizācijas apstiprinājumu gaidošie projekti, kam nepieciešams finansējums:

 

Vecāku sniegtā atbalsta diagramma klašu griezumā

Lai precīzāk un vispusīgāk atspoguļotu finanšu rezultātus, Atbalsta fonds veic dāvinājumos saņemto finanšu un materiālo līdzekļu uzskaiti skolēnu klašu griezumā.

Šeit pieejama aktuālākā atskaite 

Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi ("Draudzīgais aicinājums" vai cits...).